PituPitu, czyli takie sobie dywagacje
2022-05-27

Jak działa system ePuap w praktyce?

Od wielu lat tak samo: źle.

1. Wysłałam ePuapem pismo do urzędu.

2. Przez wiele miesięcy nie dostałam odpowiedzi.

3. Napisałam maila z zapytaniem, kiedy otrzymam odpowiedź.

4. Urząd poprosił mnie o przesłanie “Urzędowego poświadczenia doręczenia (UPD)”. Czyli zapewne nie może znaleźć mojego pisma.

5. Sprawdzam w ePuap i co widzę?

W systemie nie istnieje coś takiego jak UPD. Dostaję zawsze UPO, które zresztą jest plikiem UPP. Więc wysyłam Urzędowe Poświadczenie Odbioru, które w treści ma tytuł “UPP – Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia”. Prawdopodobnie jest to właśnie to, o co urząd prosi, czyli UPD :)))

Kto zarządza tym systemem epuapowym to ja nie wiem.

PS: Swoją drogą: w 2022 roku ktoś w ogóle używa słowa “przedłożyć”?